04.05.2013

l i n n e   d r a g
 linne v1 (av linn; jf norr linna; innv frå III *line)
1 gjere linn, mjuk; avherde; line (III) 
2 bli linn, stilne, gje seg det linnar med frosten