26.07.2013

 26. juli
Jeg liker det regnet som faller med egen kraft, som ikke bøyer seg for vinden.

Line
- hausthjarte -
 
............................................. 

22.07.2013

22. juli

Line
- rosehjarte -

.............................................