27.09.2013

26


 Out beyond ideas of wrongdoing and rightdoing,
there is a field. I'll meet you there.

When the soul lies down in that grass,
the world is too full to talk about.
Ideas, language, even the phrase "each other" doesn't make any sense.
- rumi -
 

Høsten har mye å minnes, så mye å være taus om
og den har små arr som lukket rare sår senhøsten i fjor.
Den hegner om et hausthjarte så mørkt den kan. Indigonatt.
 


Line
- hausthjarte -